Sint-Paulus en O.-L.-Vrouw Ter Rozen

Onze parochie

Van harte welkom.
Onze St.-Paulusparochie is de jongste van 17 parochies die samen het dekenaat Aalst vormen.
Aalst ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en is vooral bekend om zijn karnaval.
De parochie telt momenteel 3.180 inwoners.

 

Een beetje geschiedenis

Vóór het jaar 1900 was er één straat die van Aalst naar de Schelde liep, (de Binnenstraat) en een landweg die naar het vroegere klooster van 'Ten Rozen' liep (de Rozendreef).
Tussen 1900 en 1960 werden er heel wat huizen gebouwd langsheen deze twee straten en vanaf 1960 zien we Aalst stilaan buiten zijn muren groeien.
Met de komst van de appartementsgebouwen in de Rozendreef en de vele huizen in de wijk 'Horebekeveld' deed zich de noodzaak voor tot het oprichten van een nieuwe parochie.

 

In september 1980 werd dan Sint-Paulus opgericht, als annexe van O.-L.-Vrouw-Mijlbeek, en op 4 oktober 1981 werd de noodkerk ingewijd door de toenmalige deken Z.E.H. De Vos.  De verantwoordelijke parochiepriester was Ignace Coppens.
Dit was onze noodkerk van 1980 tot 1994.  Nu is het een jeugdheem voor Akabe.
Dank zij de jaarlijkse St.-Paulusfeesten (de eerste werden georganiseerd in 1981) werd geld ingezameld voor de bouw van een eigen kerk.
Ondertussen kwam het parochieleven op gang: oprichting parochieraad (1981), jaarlijks inrichten jeugdkampen (1ste in augustus 1981 te Soy), opstarten van KAV-afdeling (1983) en seniorengroep (1984), start van een eigen vormselcatechese.
Op 12 mei 1984 nam E.H. Meersschaert de taak als onderpastoor over van E.H. Ignace Coppens.
In 1984 werd aan het kerkje een vergaderzaaltje bijgebouwd.
De grond voor de bouw van de nieuwe kerk werd aangekocht.

Dit was onze noodkerk van 1980 tot 1994.
Nu is het een jeugdheem voor Akabe en wordt ook gebruikt door verschillende groeperingen.

 

Op 10 december 1986 startten we met de plannen voor een nieuwe kerk, zaal en pastorij.
Op 24 juni 1986 werd onze parochiegemeenschap officieel erkend als Parochie Sint-Paulus en O.-L.-Vrouw-Ter-Rozen.
Op 15 augustus 1986 werd E.H. M. Meersschaert als eerste pastoor plechtig aangesteld.
In 1987 werd het Paulusheem met keuken en afdak en toiletten bijgebouwd.

 

De bouw van de "nieuwe kerk" startte in september 1991 en op 15 augustus 1994 werd de kerk plechtig ingewijd door Mgr. Arthur Luysterman, bisschop van Gent.
In 1992 werd vanuit de parochie een fors bedrag bijgedragen voor de bouw van de zaal onder de kerk.
In 1993 werd het sanitair van de nieuwe zaal aangebracht en klinkers aangelegd aan de grote ingang van de zaal.  Door een hele ploeg vrijwilligers werd de vloer van de zaal en de kerk aangelegd.  Er werden enkele zoldertjes klaargemaakt als bergruimte.  Stoelen en tafels werden aangekocht met de inkomsten van de St.-Paulusfeesten.
In 1995 werd de trap naar de kerk overdekt en de vloer van het oude kerkje vernieuwd.
Akabé (scoutsgroep voor minder-valide jongeren) kwam op onze parochie in 1996.  Sindsdien maken zij gebruik van het oude kerkje.

 

In het jaar 2000 werd de luifel aan de ingang van de Sint-Pauluszaal bijgeplaatst.  Het tweede sanitair blok werd in 2001 gefinancierd door onze parochiefeesten.  Het dak van het oude kerkje werd hersteld in 2003.
Op 15 augustus 2005 heeft Dhr. Kristiaan Van Ingelghem het nieuwe orgel ingespeeld.
Het projectiemateriaal en filmdoek werd gefinancierd door de feesten van 2006.

Nog steeds groeit de bevolking van onze parochiegemeenschap aan.  In het jaar 1999 werden 60 woningen gebouwd in de Tiendevrijstraat.
Ook het parochiale leven blijft groeien: de laatste jaren zijn bewegingen als Landelijke Gilde, en de volksdansgroep Dansplezier actief geworden op de parochie.  In de Rozendreef werd nog een appartementsgebouw met 44 wooneenheden bijgebouwd (1999).
De verdere geschiedenis van de parochie zullen we samen schrijven. Ieder van ons, ook u, kan daarbij helpen opdat het een positieve geschiedenis zou mogen worden … want dat er nog heel wat zal gebeuren, dat staat vast.

 

Onze Sint-Pauluskerk

De parochiekerk is toegewijd aan Sint-Paulus en O.-L.-Vrouw-Ter-Rozen (als aandenken aan de verdwenen abdij).
Het gebouw waarvan de kerk een deel is, is multifunctioneel.  Dank zij het niveauverschil was het mogelijk op straathoogte de kerk te plaatsen.  Op het lagergelegen niveau werden de zalen en vergaderlokalen gemaakt (onder de kerk).  De pastorij werd aangebouwd aan de kerk, en is rechtstreeks verbonden met de kerk.  De pastoor woont bijna in de kerk.

 

Heilig Hartkapel

Op onze parochie bevindt zich in de Botermelkstraat 116 een kapel gebouwd in 1932, door Frans De Vulder en Felicia Van Der Vorst.  Ieder jaar werd er een processie gehouden ter ere van het Heilig Hart.  Na een aantal jaren van sluiting en verval, werd de kapel in juni 1989 grondig gerestaureerd.

 

Abdij Ten Rozen

Naast het domein van Levensvreugde was vroeger vlakbij een abdij 'Ten Rozen' van het jaar 1235 tot en met 1795.
De zusters van de abdij volgden de leefregel van Cîteaux en droegen de naam van Cisterciënzerinnen.  Ze leefden een mediterend leven dicht bij de natuur.
De abdij was omgeven door velden en omvangrijke bossen.
Tijdens de Reformatie werd de abdij rond 1580 een eerste maal vernield en rond 1600 werd zij weer opgebouwd.  Na een moeilijke tijd van oorlogen, afpersingen en andere tegenslagen werd naar het einde van de 18de eeuw het klooster gesloten en openbaar verkocht door de Franse overheersers.
De abdij had een oud genadebeeld van O.-L.-Vrouw Ten Rozen.  Het bevindt zich nu in de kerk van Herdersem.  Een grotere kopie van het beeld staat ook in de Sint-Pauluskerk.

 

Mariakapelletje

Aan de achterzijde van Levensvreugde bevond zich een Mariakapelletje.  Dit werd in 1988 in ere hersteld.
Men kan bij het voorbijgaan van het Mariakapelletje op een daartoe bestemde zitbank even tijd nemen voor Maria.
De maandag voor Onze Heer Hemelvaart komen we telkens in groep halt houden bij deze kapel ter gelegenheid van de kruisdagviering die doorgaat op de boerderij van Herman Daeleman.