O.-L.-Vrouw van Bijstand

Uitstap naar Herkenrode – Hasselt – 6 juli 2018.

H. Vormsel

Opening meimaand Lourdesgrot
Het was eventjes met een bange nek naar de hemel kijken: zou het regenen of niet?  Maar God zij dank: ook de hemelse sluizen weigerden te werken op de 1ste meidag.  Net als de voorbije jaren mochten we ook nu ruim honderd mensen, vaak voor onze parochie onbekende gezichten, verwelkomen.  Samen hebben we gebeden dat we in het spoor van Maria naar Gods woord zouden luisteren én het onderhouden, onze naam ‘christen’ waardig zouden zijn.  Van harte dank aan allen die mee instonden voor de logistieke steun, het aanbrengen van het noodzakelijke materiaal, het klaarzetten van de banken en de geluidsinstallatie, het klaarmaken van de boekjes.  Moge de meivreugde van Maria jullie beloning zijn!

 

Paaswake
In de kerk van O.-L.-Vrouw Bijstand werd de Paaswake gehouden op zaterdag 15 april om 21 uur.  Op het kerkplein brandde een groot vuur waaraan de nieuwe paaskaars werd ontstoken.  Het licht van de paaskaars leidde het volk terug binnen in de kerk, net zoals de Israëlieten in de nacht door de vuurzuil werden geleid, volgden de christenen op hun beurt de Verrezen Heer.

Op Pasen was er de Paasviering in de kerk van Herdersem om 10.30 uur.  Het water in de doopvont achteraan in de kerk werd gezegend.  Alle aanwezigen mochten een kruisje maken met het gewijde water en nadien was er de hernieuwing van de doopbeloften, als teken en herinnering aan het doopsel.
Het deed deugd om in deze Goede week en op Pasen te zien hoe deze groeiende gelovige gemeenschap samen vierde.

 

Naamopgave kandidaat-vormelingen
Op zondag 19 februari gaven onze kandidaat-vormelingen hun naam op, dat wil zeggen: stelden ze zich officieel kandidaat om op zondag 14 mei hun doopbeloften te hernieuwen en bij die gelegenheid door vormheer Daniël De Backer gezalfd te worden met Gods Geest.
Een mooie groep jonge mensen waarvan we innig hopen dat ze onze geloofsgemeenschap zullen vervoegen en verjongen.  Laten we voor deze elf- en twaalfjarigen, hun ouders en doopouders ook bidden op weg naar Pasen.  We danken de vormselcatechisten die deze viering hadden voorbereid.

 

Op donderdag 2 juni brachten onze ziekenzorgafdelingen van Mijlbeek en Sint-Jan samen een bezoek aan de meest zuidelijke van de vier Dendersteden: Geraardsbergen.  In zaal “’t Borrenhof” te Schendelbeke stond er een heerlijke lunch op de deelnemers te wachten zodat iedereen kloek op de benen stond om nadien met de liftbus via de steile straten de Markt van de Oudenbergstad te bereiken.  In de toeristische dienst bekeek men een film die de verschillende troeven van Geraardsbergen in de verf zet en men kon er zich zelfs uitgebreid vergapen aan Manneke Pis in een steeds andere outfit.  In de versie van Sint-Niklaas leek hij trouwens nog amper over een p…tje te beschikken!  De gesmaakte namiddag werd besloten met een bezoek aan een plaatselijke taverne waar er kon worden gesmuld van de mattentaarten.  En sommigen brachten zelfs enkele exemplaren mee naar huis om hun gezinsleden of buren te laten delen in de vreugde van deze uitstap.  Van harte dank aan Lieve Van Der Kelen, Anne Coppens, Maria De Wulf en alle andere bestuursleden die ervoor zorgden dat onze mensen een fijne namiddag beleefden.