Het feest van Jezus’ doopsel waarmee we als kerkgemeenschap de kersttijd afsluiten, vormt natuurlijk een ideaal ogenblik om kindjes te dopen en te verwelkomen in onze eigen kring van Jezusleerlingen. Zondag 13 janauri, was - wat het weer betrof - maar een grijze dag met regelmatig een flinke scheut regen en een voelbare windstoot. Niet zo aangenaam voor wie er op uit wou trekken of op Nieuwjaarsbezoek wou gaan, maar eigenlijk wel ideaal om aan te voelen wat dopen betekent. Was er in de kerstijd sprake van drie Wijzen (tenminste volgens de volkstraditie) dan mochten we vorige zondag drie dopelingen verwelkomen, twee meisjes en één jongen. Maar hij was wel de oudste van allemaal aangezien hij er op vrijdag 4 januari reeds zijn eerste verjaardag had opzitten. Als eerste werd Heyli Roeland ten doop aangeboden. Dit dochtertje van Kris en Evi Van den Steen die aan de Immerzeeldreef nr. 233 wonen, werd in volle vakantietijd, op vrijdag 3 augustus vorig jaar geboren en kreeg twee doopmeters mee, namelijk Kelly Van den Steen en Niki Van den Steen. De tweede vrouwelijke dopeling was het kindje van Kurt en Ann Van De Gucht: Aaliyah Stadtfeld. Ook zij werd in Aalst en in de oogstmaand van vorig jaar geboren maar dan op 30 augustus. Op het einde van de schoolvakantie ieder jaar dus een verjaardagsfeest aan de Klaterbaan nr. 80! En daarop kunnen haar drie doopouders Katia Stadtfeld, Elke Van der Cruys en Rudy Van De Gucht uiteraard niet ontbreken. Zoals eerder reeds gezegd was Noah Verbestel, het tweede kindje van Tim en Sarah Eloot uit de Jozef Borremanstraat nr. 11, de oudste onder de dopelingen, gehuld in een blauw-grijs pakje met de veelzeggende waarschuwing ‘kleine rebel’. Al wist de Bijbelse Noah alles over water toch was dit jongetje niet helemaal tuk op de begieting met water maar uitteindelijk viel het allemaal nog best mee. Nu maar hopen dat de rechtvaardigheid die zijn ‘patroonheilige’ eigen was en waarom God Noah beschermde bij de zondvloed ook in deze dopeling de komende jaren aan de oppervlakte mag komen. Daar zal zonder twijfel het voorbeeld en de levenswijze van zijn doopmeter Elke Verbestel en dooppeter Ivan Eloot een zeker aandeel in hebben. We bidden dat deze drie dopelingen op en dag al hun levensgeluk in de liefde en de boodschap van Jezus mogen ontdekken en dat voor hen – net als voor Jezus bij Zijn doopsel – de hemel wagewijd opengaat zodat ze de ongeziene God heel nabij mogen voelen.

 

Op zondag 18 november 2018, mochten we maar liefst zes kindjes, vijf meisjes en één jongetje, in onze kerkgemeenschap opnemen. Als eerste kwam Fee De Haeck aan de beurt. Zijn heeft nu haar eigen plekje in het huis van haar ouders Ken en Tiffany De Backer aan de Binnenstraat nr. 273 en werd vorige vrijdag 16 november precies één jaar oud. Dure tijden dus voor Ingrid De Poorter en Luc Van Snick die zich sinds vorige zondag ook doopouders van Fee mogen noemen. Na Fee kwam Marit De Vos, het derde kindje maar eerste dochtertje van Jens en Karen De Ridder uit de Broekstraat nr. 26, aan de beurt. Zij werd hier te Aalst op een warme donderdag 19 april 2018 geboren en haar tante Wenke De Vos en nonkel Dries Van Halewijck beloofden onze geloofsgemeenschap om dit meisje mee te initiëren in de rijkdom van ons christelijke geloof. Ook Elena Hutsebaut, dochtertje van Robin en Noortje De Vriendt uit de Hoogstraat nr. 76 bus 11 te Hofstade, is sinds vorige zondag officieel ‘christen’. Zaterdag maakt zij haar eerste levensjaar rond. Maar dat zullen Kelly Fiesack en Stefan Hutsebaut die met plezier de taak van doopmeter en dooppeter op zich namen uiteraard wel heel goed weten. Ook Naomi Monsieur, dochtertje van Steven en Khristine Van Herreweghe, geboren te Aalst op 22 april 2018 en wonende aan de Beekkant nr. 1, werd tot drie keer toe door pastoor Peter met doopwater begoten en door pastoor Peter met chrisma-olie gezalfd. Melissa Van Herreweghe en Christoph Bogaert mogen zich vanaf zondag ‘doop-meter’ en ‘dooppeter’ van dit meisje noemen. De jongste dopeling uit de groep van zes was Nell Schietecatte, dochtertje van Kenneth en Tinneke Nelis. Zij zag het levenslicht op dinsdag 28 augustus en zal dus de komende jaren de schoolvakantie kunnen besluiten met een spetterend verjaardagsfeest. Ongetwijjfeld zullen haar doopouders Chantal De Gendt en Mario Nelis daarop ook uitgenodigd zijn. Place to be: Grote Baan nr. 199. En dan ‘last but not least’ de enige jongen onder het uigebreide gezelschap van dopelingen: Achil Verleysen, het zoontje van Jonas en Stephanie D’Hondt uit de Kroonstraat nr. 3. Hij mocht vorige maandag zijn eerste levensjaar afronden en voltooien en kwam net als alle andere dopelingen in onze carnavalstad ter wereld. We danken Ann Walravens en Danny D’Hondt om het gelovige engagement dat ze op zich namen naar deze jongen en onze kerkgemeenschap toe. We wensen hen en alle andere doopmeters en dooppeter, samen met de ouders uiteraard, alvast heel veel voldoening toe bij hun jarenlange opvoedingswerk. Laten we voor onze kersverse medechristenen van ganser harte bidden.

 

Op missiezondag hadden we slechts één dopeling in onze voorziene viering, namelijk Malin Bouvy, het dochtertje van Tina Bouvy en Tineken Sichien die aan de Vlasstraat nr. 9 te Herdersem wonen. In aanwezigheid van haar directe verwanten en haar doopouders Freia Jaspaert en Peter Van Ongeval mochten we dit bijna vijf maanden oud meisje dopen in Jezus’ naam. Een gebeuren dat trouwens zonder traantjes verliep al kreeg de meid die op 30 april werd geboren bij de laatste en derde begieting toch een flinke schep water in haar oogjes gekieperd. We hopen en bidden dat Malin aan de hand van haar ouders, doopouders en grootouders mag uitgroeien tot een aantrekkelijke vrouw die tijdens haar leven ook steun en inspiratie vindt in ons christelijke geloof. Met op de rug van haar grijze gillet de rug van een konijntje afgebeeld was onze dopeling echt om te stelen. Jammer dat haar doopheer pastoor Peter dat pas op het einde van de viering had gezien! Alvast van harte proficiat!

 

Water genoeg voorradig vorige zondag toen het - zeker kort na de middag - flink regende in onze stad. Reeds enkele dagen voordien werd voorspeld dat de zomer voorbij was en wij op ‘de dag des Heren’ zelfs een stormachtige avond zouden kennen. Zo erg is het nu ook weer niet geworden, maar toch voldoende water voorradig dus om zes kindjes waaronder vier meisjes in onze christelijke geloofskring welkom te heten. Als eerste kwam de zesjarige Aicha Difallah, dochtertje van Ridha en Heidi Vlassenbroeck uit de Binnenstraat nr. 196, aan de beurt. Kathleen De Greef beloofde als doopmeter in te staan voor de gelovige opvoeding van dit meisje dat op 9 maart 2012 in onze stad werd geboren en een Tunesische vader heeft. Als tweede dopeling en eerste van het mannelijke geslacht mochten we Flor Leemans verwelkomen. Zijn wiegje staat aan de Bredestraat nr. 246 en wordt bezorgd gadegeslagen door zijn mama Lien Durinck en papa Gert. Grootvader Maurice en tante Gertie namen de verantwoordelijkheid van het doopouderschap op zich. Flor, die op Sinterklaasdag vorig jaar werd geboren, liet zich bij wijlen manifest horen. ‘Hij lijkt op de mama,’ grapte papa Gert binnensmonds. De tweede en tegelijk ook de laatste dopeling van het mannelijke geslacht ging gekleed in een schitterend wit kostuumpje maar had duidelijk nog heel veel zin om te slapen: Levi Matthieu, het zoontje van Nico en Melissa Geervaert uit de Lazaretstraat 4 bus 2. Levi mag voortaan Laurette Aelbrecht en Diego Geevaert als doopmeter en dooppeter aanspreken en graag bedanken we deze mensen voor hun engagement tegenover dit kind maar ook tegenover heel onze geloofsgemeenschap. Levi kwam op 22 mei dit jaar ter wereld en was daarmee ook de jongste onder de dopelingen. Ook Emma Pyck uit de Doolhofstraat nr. 96, dochtertje van Johnny en Els Van Isterdael, mag zich vanaf vorige zondag officieel ‘christen’ noemen. Zij mocht op 3 juli reeds haar eerste levensjaar rond maken. Onder het goedkeurende oog van haar doopouders Melissa Pyck en Eddy Van Isterdael liet ze het verwarmde doopwater over haar hoofdje stromen. Als voorlaatste in de rij was er Elena Rosa Santana, dochtertje van Ricardo en Shana Maes, uit de Louis De Rijckestraat nr. 5, met de grote zwartbruine ogen. Zij mag aan de hand van twee dooppeters, Donald Maes en Danny Depetter, het land van ons christelijke geloof verkennen. Op 15 mei volgend jaar mag ze voor de allereerste keer haar verjaardag vieren. En als zesde en laatste werd Liz Wigy ten doop aangeboden door haar ouders Miguel en Séverine Dubois-Kaisin die aan de Brouwerijstraat nr. 55 wonen en er samen met haar doopmeter Kim De Schryver en dooppeter Kevin Van Pottelbergh alles zullen aan doen om dit kind een gelukkige en liefdevolle jeugd te bezorgen, gekruid met Jezus’ boodschap van Godsgeloof en liefde voor elke mens naast zich. Liz kwam - net als alle andere dopelingen - in Aalst ter wereld en dat net voor het Pinksterweekend, op vrijdag 18 mei. We zijn dankbaar om het vertrouwen van deze ouders in onze geloofsgemeenschap stellen en hopen dat ze met vreugde op deze druk bijgewoonde doopviering kunnen terugblikken. We bidden om Gods zegen over de verdere toekomst van onze dopelingen met de hoop dat hun ouders en doopouders hen Jezus’ boodschap heel concreet zullen aanreiken en vooral voorleven.

 

Het kan niet anders of de zomer van 2018 heeft ons doen inzien dat er bij regen niet altijd sprake is van ‘slecht weer’ en wij mensen, planten en dieren, de aarde uiteindelijk dorsten naar verkwikking en water. Gelukkig de christen die in de onderdompeling in het water ook mag ervaren dat in Christus Jezus Zijn levenslange dorst naar geluk en geborgenheid is gelest.
E zo mochten we ons op de laatste zondag van deze augustusmaand verheugen in drie dopelingen, alle drie van het mannelijke geslacht. Onder andere Vince Kindermans, zoontje van Kjell en Vanessa Legrand die aan de Popperodedries nr. 103 wonen en in onze stad op Sinterklaasdag 2017 zag, mag zich voortaan ‘christen’ noemen. Katia Roelandt en Rudy Legrand beloofden onze geloofsgemeenschap om deze jongen op tijd en stond te wijzen naar Jezus, het Levenslicht. Na Vince ging onze aandacht naar de energieke Dré Van Lierde die stil zitten op de schoot van zijn mama Yana Van den Steen maar niets vond. Samen met zijn papa Frederic en zijn doopouders Cindy Molin en Peter Roels beloofde zij om kleine Dré in de komende jaren thuis te brengen in Jezus’ boodschap van Godsvertrouwen en liefde tot de naaste. De wieg van Dré die op 16 november zijn allereerste levensjaar rond maakt, staat ook aan diezelfde Popperodedries, maar dan achter de gevel die het nummer 117 draagt. De derde en jongste dopeling luistert naar de naam Wolf Verleyen, of beter gezegd… dat hopen zijn ouders Ben en Carolien Wille, en doopmeter Sabine De Schuiteneer en dooppeter Albert Ver-leyen over enkele jaren. Nu is Wolf, die begin deze maand, op vrijdag 3 augustus, ter wereld, kwam, daar nog echt te klein voor. Het baasje dat aan de Botermelkstraat nr. 126 woont liet het hele gebeuren met water en chrisma-olie rustig en ongestoord aan zich gebeuren. We bidden dat onze drie dopelingen - het evangelie van orige zondag indachtig – tijdens hun zoketocht naar menselijk geluk en zingeving mogen ervaren dat Jezus ook voor hen woorden van eeuwig leven heeft.

 

Vorige week zondag, 12 augustus, mochten wij ons als geloofsgemeenschap verheugen in de opname van drie kindjes, twee meisjes en een jongetje. Als eerste werd Thobin Leeman, het zoontje van Kenny en Fanny Casteleyn uit de Zavelbaan nr. 58 gedoopt. Hij kwam op 12 december vorig jaar ter wereld en krijgt Sven Haverbeke en Melisa Debroe als doopouders mee. Na deze dopeling die op de dag van zijn doopsel precies 8 maanden oud was, kwam Myla Paeschen aan de beurt. Haar wiegje staat aan de Klaproosstraat nr. 14 waar haar papa Geert en mama Veerle Van de Walle zich vol liefde over haar ontfermen. Myla werd op 29 maart, dit jaar Witte Donderdag – dus drie dagen voor Pasen -, geboren en hopelijk weet ze zich een leven lang te voeden met Jezus’ boodschap en liefde. Daarvoor zullen ook haar doopouders Candy De Schutter en Marc Van Goethem zorgen. Ten minste, dat hebben ze onze kerkgemeenschap beloofd! Ook Maithé Van Goethem, dochtertje van Mario en Wendy Aelbrecht uit de Steenstraat nr. 3 is christen geworden. Zij is zeven dagen jonger dan onze eerste dopeling Thobin, werd op 19 december 2017 geboren en mag over enkele jaren Nathalie Remory en Mathias Goethals verwennen met haar eerste nieuwjaarsbrief. We bidden om zegen voor al onze dopelingen en hopen dat we hen over enkele jaren regelmatig in onze kerk terugzien. Alvast alle goeds en Gods zegen toegewenst!

 

Dopen gebeurt niet enkel met water… Zei Johannes de Doper over Jezus al niet ‘dat Hij zou dopen met vuur?’ Daarom is Pinksteren – net als Pasen vijftig dagen eerder op het jaar – een uitgelezen feest om kindjes op te nemen in onze geloofsgemeenschap, onder te dompelen in het levende Water dat Christus is en te dopen in het vuur van Gods Adem, Jezus’ bezieling. Zo mochten we vorige zondag, op het hoogfeest van Pinksteren, drie jongetjes en drie meisjes verwelkomen in onze christelijke geloofsgemeenschap. Finn De Bruyn, zoontje van Steven en An Bollens uit de Pee Klakstraat nr. 58 te Moorsel, opende de rij omdat hij alfabetisch beschouwd ook als eerste komt. Gehuld in een echt doopkleed stond het baasje dat op 17 september vorig jaar werd geboren op de uitkijk op de benen van zijn papa. Lucienne Schockaert en Rita Van Kerrebroeck beloofden ons formeel om mee in te staan voor de gelovige opvoeding van Finn. En daar zijn we uiteraard erg dankbaar om. Mila De Decker is het tweede dochtertje van Miguel en Isabelle Boelaert. Zij werd in onze eigen stad geboren  op 20 juni vorig jaar en zal ongeweten het verdriet om haar zusje Noa dat op 28 augustus 2016 overleed doen vervagen. Zij kreeg maar liefst vier doopouders mee: zijnde Marcella Alloo, Lieve Baeyens, Patrik Boelaert en Robby De Decker. Het wordt dus bijgevolg onmogelijk dat dit meisje - dat aan de Ijzerenwegstraat nr. te 19 te Welle haar wiegje heeft staan - de komende jaren niet over Jezus hoort! Als derde kwam Lea De Dobbeleer, dochtertje van Michel De Dobbeleer en Riete Debbaut, aan de beurt. Het rangtelwoord ‘derde’ zal voor dit meisje stilaan vertrouwd in de oren gaan klinken want zij is thuis ook het derde kindje en mag zich verheugen in een oudere zus en broer. Daags na haar doopsel, op tweede Pinksterdag, mocht ze welgeteld één kaarsje op haar levenstaart zetten en zat haar allereerste levensjaar er op. Lea woont aan de Jan Van Rijswyckstraat nr. 15 te Gentbrugge en werd in Aalst gedoopt omdat haar mama sinds haar tienerjaren pastoor Peter kent. Bovendien is papa Michel ook een Denderzoon want hij is afkomstig uit het naburige Gijzegem. Lotte Neuckermans en Floris Bernard mogen voortaan als ‘doopmeter’ en ‘dooppeter’ worden aangesproken. Nu nog enkele jaren geduld opbrengen en dan wordt het uitkijken naar de eerste nieuwjaardsbrief. De oudste van de zes dopelingen was Jodi De Greve. Zij kwam samen met haar mama Amber De Greve en doopouders Sophie Beeckman, Céline Linthout en grootvader Chris De Greve naar de doopvont als was dit twee en een half jaar oud meisje er niet helemaal gerust in. Maar in de aanwezigheid van voor haar vertrouwde mensen ebte de angst dan weer snel weg. Jodi heeft haar stek aan de Hoveniersstraat nr. 85. De eerste van de zes dopelingen die er aan dacht om zelf nog wat water aan het voorradige doopwater toe te voegen was Ferre De Meersman, het tweede kindje van Dieter en Sarah Beerens uit Edixvelde nr. 114 te Nieuwerkerken. Niettemin was hij zo schattig met zijn strikje aan. Ferre werd vorig jaar op het hoogtepunt van de zomer, op 17 augustus, hier te Aalst geboren en heeft ongetwijfeld nu al een onuitwisbaar plaatsje in het hart van zijn doopouders Roger Beerens en Christa Van Den Broeck die van heel nabij de groei, de opvoeding en de christelijke ontwikkeling van hun kleinzoontje zullen volgen. Als zesde en laatste dopeling in de rij kwam Maxime Van Audenhove Beeckman aan de beurt en hij is binnen onze parochie één van de allereerste dopelingen die de familienaam van zijn beide ouders draagt. Tot in eeuwigheid zal dit jongetje bloemen op zijn verjaardag hebben want hij zag het levenslicht op de tweede novemberdag van 2017 en is dus een heerlijk scorpioentje. Maxime is het tweede kindje van Koen en Thais die aan de Hof ten Bergestraat nr. 27 wonen. Fier en dankbaar namen zijn grootouders Marcella Annaert en Marc Beeckman het doopouderschap van deze dopeling op zich. We bidden om Gods rijkste zegen over de toekomst van deze zes dopelingen en hopen dat hun ouders en doopouders dag na dag trachten waar te maken wat ze onze kerkgemeenschap of Pinksteren plechtig hebben beloofd: voor deze kinderen een klankbord en tochtgenoot te zijn tijdens hun zoektocht naar de liefde die God hen te bieden heeft, een geluk dat door geen mens of wereldse macht klein te krijgen is. Laten we ook voor onze dopelingen bidden.

 

De paastijd is altijd dé dooptijd van het jaar bij uitstek. En zo mochten we vorige zondag, op de zondag van de Goede Herder, in een bijzonder warme kerk (buiten bereikte de thermometer meer dan 25 graden, ook al was het nog maar 22 april) zeven schaapjes verwelkomen in onze geloofskudde. Sommigen van hen nog niet in staat om vast voedsel tot zich te nemen, anderen in aanloop naar hun eerste communie over enkele dagen en weken. Als eerste in de rij kwam meteen de jongste dopeling aan beurt: Féline Collyns, dochtertje van Kenneth en Lindsy Van den Brande uit de Waverstraat 2 E te Moorsel. Zij werd op de eerste vrijdag van de veertigdagentijd, dit jaar 16 februari, bij ons in Aalst geboren en krijgt Danny Van den Brande en Maria Van Lijsebettens als doopouders mee. Féline liet het allemaal rustig aan haar gebeuren. Anders dan onze tweede dopeling Lauren Franck uit de Koolzaadstraat nr. 7 die op 29 juli haar tweede veraardag mag vieren, al flink kan stappen en in haar grappige kleedje dus graag in onze kerk even op verkenning ging. Het wordt een feestjaar voor haar ouders Nick en Sieglinde Herremans want op 6 mei gaat hun oudste dochtertje voor het eerst te communie in de kerk van Herdersem. We bedanken Carine Lauwereys en Francisca Flores voor het engagement dat ze als doopmeter tegenover Lauren en onze geloofsgemeenschap aangingen. Of er ook nog jongens worden gedoopt? Natuurlijk, onder andere Cristiano Van Den Borre uit de Geldhofstraat nr. 9 met zijn gouden haren die nog meer tot uiting kwamen in combinatie met de mooie oranjekleurige broek die hij droeg. Goed gezien van papa Dimitri en mama Nikita Francois-Dooremont. Davids Gossart en Melissa Van Den Borre beloofden ons om dit bijzonder rustige baasje dat op 14 april zijn tweede verjaardag mocht vieren over Jezus te vertellen, tot God te leren bidden en naar Jezus’ voorbeeld van de mensen te leren houden. Eveneens schattig om zien waren de twee broertjes Mageno en Matthis De Corte met hun blauw hemdje en zwart dasje aan. Het leken wel tweelingbroertjes, kleine mijnheren! Deze kindjes wonen samen met hun papa Jurgen en mama Liesbet Mertens aan het Horebekeveld nr. 19. Op 19 juli wordt Mageno zeven jaar oud en zijn broertje Matthis mag binnenkort, op 10 mei reeds, zijn vijfde verjaardag vieren. Peter Mertens werd in één en dezelfde viering twee keer dooppeter. P(p)eters – zowel met hoofdletter als kleine letters - alom dus! Moge Zijn vreugde en trots een leven lang evenredig omvangrijk zijn. Mooi uitgedost, in het wit, en met bloemetjes in haar haar en in haar handen kwam Vanessa-Paradis Katako onze kerk binnengestapt, begeleid door haar vader Paul-Richard en haar moeder Clarisse Asele Atany. Vanessa zit in het eerste leerjaar van het Sint-Maarteninstituut aan de Moorselbaan en doet haar eerste communie op zondag 6 mei in de kerk van Mijlbeek. Voortaan mag ze Paul Mwaka Moke en Shakila Bandibahutu als ‘dooppeter’ en ‘doopmeter’ aanspreken. ‘Zeven is voldoende’, zingt een bepaald kerkliedje verwijzend naar de wonderbare broodvermenigvuldiging en dus was de zevende dopeling ook de laatste in de rij: Luciana De Vylder die twee dagen later, gisteren dus, acht jaar oud werd.
Onder het oog van haar dooppeter Ivan De Vylder en doopmeter Marina De Vis liet ze het doopwater over haar hoofd glijden en werd ze met chrisma gezalfd opdat Gods Geest ook in haar leven alle speelruimte zou krijgen. We wensen onze dopelingen, hun ouders en doopouders van ganser harte proficiat en zijn dankbaar om hun aanwezigheid in ons midden. Hopelijk is hun doopsel de start van een rijke verkenningstocht naar wie die hemelse Vader van Jezus, de Goede Herder, wel is. Neem deze kinderen alvast mee in uw gebed.

 

De voorbije ‘Beloken Pasen’, zondag 8 april 2018, mag dan wel op het KMI genoteerd staan als de warmste 8ste aprildag sinds 1901, hij zal voor vier kindjes vooral levenslang geboekstaafd blijven omwille van hun doopsel in de gekruisigde maar verrezen Heer. Vorige zondag mochten we inderdaad - bij zo’n 22 graden - verfrissing vinden rondom de doopvont in de heilig Hartkerk die één meisje en drie jongetjes stond op te wachten. Als eerste kwam Eben Caestecker aan de beurt. Hij kwam in onze stad ter wereld op de 8ste decemberdag en ontving dus dag op dag vier maanden na zijn geboorte het doopselsacrament. Samen met zijn ouders Kristof en Sylvie De Troyer en zijn drie jaar oudere zus Jena woont hij aan de Violettestraat nr. 15. Zijn tante Sylvia De Caestecker en Johnny Mertens aanvaardden met blijdschap en fierheid het doopouderschap van deze jongen die nog maar twee dagen oud was toen Vlaanderen een dikke sneeuwvlaag over zich heen kreeg. Hopelijk ziet de nu al stevige Eben in zijn verdere leven nooit zwarte sneeuw… Met Jeff en Otto Windels, zoontjes van Pieter en Valerie Gossye uit de Kluisdreef nr. 11 kregen we twee broertjes ten doop aangeboden. Jeff mag op 5 mei zijn vijfde verjaardag vieren terwijl zijn twee jaar en vier maanden oudere broer Otto ’s anderendaags voor het eerst de heilige Communie mag ontvangen in de Sint-Antoniuskerk. Al was vooral de jongste van de beide broers aanvankelijk niet zo gerust in het doopsel, toch glunderde hij bij het verlaten van onze kerk. We hopen dat hun grootouders - nu doopouders - Rita Verkin en ‘Bompie’ Joost Gossye (voor Jeff) en Brigitte Van der Vorst en Christian Windels (voor Otto) hen mee de weg tonen naar een christelijke levenswijze. Het enige meisje in ons kwartet dopelingen liet zich ook het meest duidelijk horen: de kleine Liz Van Nuffel, getooid in een mooi wit dooppakje was duidelijk te vroeg uit haar middagdutje gewekt en had - eens wakker - blijkbaar heel erg veel zin om te eten… We hopen en bidden dat haar ouders Nico en Kelly De Wit kleine Liz doorheen de jaren ook duidelijk maken dat een mens niet leeft van brood alleen maar van elk woord dat komt uit Gods mond. Wie dit meisje - dat op 25 oktober vorig jaar in onze stad werd geboren – met eigen ogen wilt zien moet aankloppen aan het huis met het nummer 39 aan de Noordstraat. Ann Van Nuffel en Johan De Wit beloofden onze geloofsgemeenschap om hun doopkindje bij te staan in haar zoektocht en groei naar een volwassen christelijk geloof. We wensen hen daarij alvast veel goede moed en vreugde toe en hopen dat ze voor Liz een leven lang een wegwijzer en een klankbord zijn. We danken God voor deze vier nieuwe christenen en bidden dat Eben, Jeff, Otto en Liz op een dag – de apostel Thomas achterna – Jezus mogen erkennen en belijden als ‘hun Heer en God’, tot hun eigen grote vreugde, maar ook tot welzijn van hun medemensen. Onze gelukwensen aan de ouders en doopouders van deze vier dopelingen. Oprecht welkom in onze geloofsgemeenschap!

 

Ieder jaar opnieuw is met Pasen onze kerk van Mijlbeek een waar juweeltje en bijgevolg het geschikte decor om na de paaswake op zaterdagavond op Paaszondag zelf kindjes te dopen. Deze keer slechts ééntje. Had de Ronde van Vlaanderen daarmee iets te maken? Milo Rossignol, zoontje van Cédric en Tamara Ceulemans die aan de Lijnzaadstraat nr. 26 wonen, was inderdaad de enige dopeling van deze paaszondag en meteen ook de allereerste dopeling in de kerk van Mijlbeek in dit jaar 2018. In een doopkleedje dat naar verluidt negentig jaar oud is, werd deze jongen, in onze stad geboren op 5 september vorig jaar, door zijn mama boven de doopvont gehouden bijgestaan door de papa en de doopouders David Ceulemans en Vanessa Ceulemans, die ondertussen ook mee het oudere broertje van onze dopeling in het oog hielden. We hopen en bidden dat de uit de dood opgestane Heer een leven lang bron van inspiratiebron, oorzaak van blijdschap en levensvertrouwen moge zijn voor dit jongetje. Voor de paaseitjes waarop we de aanwezige familieleden na het doopsel trakteerden had kleine Milo quasi geen belangstelling… Zijn oudere broer al wel! Onze liefste gelukwensen aan Milo, zijn ouders en doopouders. God zegene en beware jullie allen in Zijn geborgenheid en paasvrede!

 

Met Arthur Schoevaerts hadden we op onze rechteroever op de vierde februaridag van dit jaar - nog wat vertoevend in het dovende licht van Maria Lichtmis - onze eerste dopeling van 2018 vast. Er stak vorige zondag plots een gure wind op en tegelijk waren we ook blij dat de hemel ergens wat openbrak en de weerman of weervrouw van opklaringen kon gewagen. De grootouders Schoevaerts die van het verre Putte bij Mechelen moest komen, doken als eerste op in onze goed verwarmde parochiekerk van Herdersem op. Enige tijd later was het gezelschap voltallig met de grootouders Van Goethem die aan de Kouterbaan wonen en al de andere mensen die graag het doopsel van hun bloedverwant live meemaakten. Arthur is ondertussen negen maanden oud en uitgegroeid tot een flinke en aantrekkelijke baby die de begieting met water en de zalving met olie rustig liet gebeuren. De handoplegging vond hij hij dan weer minder nodig... We bidden van ganser harte dat kleine Arthur onder een open hemel moge opgroeien tot een man naar Gods hart, zoals ook bij Jezus’ doopsel in de Jordaan wordt gezegd en hopen dat Jezus’ boodschap voor hem een leven lang een bron van licht en warmte is die hem steeds weer richting en uitzicht biedt. Zijn mama Evy Van Goethem en papa Hans Schoevaerts én zijn grootmoeder Nicole Segers en groootvader Frans Van Goethem beloofden ons alvast om hun beste beentje voor te zetten bij de christelijke opvoeding van Arthur. We kijken vanop een afstand alvast met heel veel belangstelling uit. Onze dopeling heeft zijn vaste stek aan de Oude Abdijstraat nr. 5 waar hij samen met zijn bijna drie jaar oudere zusje Louise alle aandacht van zijn rustige ouders geniet.

 

Zondag 19 november 2017, een zonnige zondag in de herfst maar doordrongen van een gure wind.  Toch kwamen er op deze laatste ‘groene’ van het kerkelijke jaar vijf dopelingen aangewaaid, vier meisjes en één jongetje.  We zorgden voor een letterlijk warm onthaal in onze bescheiden Sint-Jan Evangelistkerk waar de laagzittende zon heelwat aanwezigen in de kerk en ook pastoor Peter bij wijlen ernstig parten speelde.  De eerste dopeling in de rij was ook als allereerste, nog voor de doopheer, in de kerk aanwezig.  Misschien omdat het gezin De Leu – De Donder het enige in het gezelschap was dat reeds eerder een kindje in onze parochie liet dopen?  Na hun dochtertje Lore op 21 september 2017, lieten Gunther De Leu en Evelien De Donder die aan de Moorselbaan nr. 506 wonen hun tweede dochtertje Nell De Leu in onze kerkgemeenschap opnemen.  Misschien wordt het over enkele jaren knap moeilijk om een verjaardagsfeestje voor de klasgenootjes te geven want Nell zal haar verjaardag steevast op 26 juli, dus in het midden van de zomervakantie, vieren.  Anderszijds mogen we dan weer hopen dat ze dit feestje ook buiten, in de tuin, kunnen laten doorgaan.  Enfin, dat zijn zorgen voor later.  Laat Nell, dit jaar geboren, ondertussen maar flink opgroeien onder het liefhebbende oog van haar mama en papa, maar ook van haar doopouders Annitta Van Gucht en Frank De Donder die ons beloofden om dit meisje te tonen en te vertellen wat christen-zijn inhoudt.  Vanuit de Sinte-Gudulastraat nr. 45 uit de heilig Hartwijk kwamen Mathias en Melanie De Smet naar de andere kant van onze stad afgezakt om hun dochtertje Mila De Mey te laten dopen.  Mila zag het spreekwoordelijke levenslicht op 13 september van dit jaar in Gent. Stephanie Louwagie en Michaël De Mey beloofden ons extra zorg te dragen voor de christelijke ontplooiing van dit kind.  We danken hen daarvoor dan ook heel oprecht.  Onze derde dopeling in de rij is dan weer een buurmeisje van de eerste: het wiegje van Esmee De Neys staat immers aan de Moorselbaan nr. 508.  Daar willen  Dieter en Kathleen Bogaert een liefdevolle thuis creëren voor hun kindje dat op 12 juni van dit jaar in ‘de stad der Stropkes’, in Gent, is geboren.  Misschien worden Nell en Esmee wel heel dikke vriendinnen tijdens de komende jaren?  We zijn alvast benieuwd.  Wat we nu wèl al weten is dat Hilda Timmermans en Erik De Neys zich ‘doopmeter’ en ‘dooppeter’ van Esmee mogen noemen.  Dit jaar zal de nieuwjaarsbrief van Esmee uiteraard nog kort en bondig zijn, maar waarom zouden de dooppeter en doopmeter voor haar eens geen briefje met wensen voorlezen?  Moet toch kunnen?  Na drie heel jonge dopelingen werden er ook twee ‘oudere’ baby’s naar de doopvont gebracht.  En eentje onder hen mag komende zaterdag reeds een eerste kaarsje uitblazen: namelijk Angie De Vylder-Wertbrouck, het dochtertje van Jaimy De Vylder en Michelle Wertbrouck die aan de Bredestraat nr. 279 wonen.  Zij werd vorig jaar hier in Aalst geboren op de 25ste novemberdag.  Jurgen Van Audenhove beloofde onze geloofsgemeenschap om uitdrukkelijk zorg te dragen voor de gelovige opvoeding van dit meisje met lieve krullen dat meteen na het doopsel haar twee handjes op haar hoofdje legde alsof ze wou zeggen: ‘Wat heb ik nu uitgestoken!’  Een beeld om nooit te vergeten...  De vijfde en laatste dopeling bewees dat er in de wereld ook nog mannelijke mensen zijn: Ayden Vranckx.  Hij was bovendien om te stelen met zijn knallende ogen en zijn schattige strik om de hals.  Als een heer van bijna één jaar oud – hij mag op 2 december zijn eerste verjaardag vieren – werd hij naar de doopvont gebracht en na vier stille meisjes gewaagde hij heel even om in tranen uit te barsten maar uiteindelijk bleek het vals alarm, gesuds als hij werd door zijn doopheer.  Ook papa Gert en mama Jana Van Melkebeke, én de kersverse doopouders Tessa Van Melkebeke en Marc Vranckx, wisten de aandacht van hun oogappel voor het verrassende water snel af te leiden.  Fier en blij mochten ze zich een kwartiertje later naar de Schendelbeekhofstraat nr. 16 begeven waar Ayden hopelijk nog vele huiselijke en gelukkige jaren wachten.  We wensen de ouders van onze vijf dopelingen van harte te feliciteren met hun voornemen om hun kind op te voeden in verbondenheid met de God van Jezus van Nazareth en de mensen rondom zich.  We hopen dat Jezus’ boodschap van Godsvertrouwen en naastenliefde een bron van vreugde en kracht mogen zijn voor deze beloftevolle maar toch erg kwetsbare wezentjes.  Ook de doopouders willen we graag onze waardering toezeggen om de verantwoordelijkheid die ze tijdens deze doopviering op hun schouders hebben genomen.

 

Vorige zondag was het missiezondag.  Tot voor enkele decennia werd op die dag in onze kerk de klemtoon gelegd op het leven en de zending van onze missionarissen en Aalst heeft met de voormalige ‘Achterlinie’ toch behoorlijk zijn best gedaan om het werk van zijn Aalsterse missionarissen onder onze mensen in the picture te houden.  Een nieuwe tijdsgeest en kerkbeeld heeft er ondertussen voor gezorgd dat we zijn gaan inzien dat elke christen missionaris kan en moet zijn vanuit de genade van zijn of haar doopsel.  Bijgevolg is deze dag, net als Pasen of Pinksteren bijzonder geschikt om het doopsel toe te dienen vanuit de gedachte: ‘Ga en verkondig het evangelie en doop in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’  Welke kindjes werden op 22 oktober 2017 drievoudig met water begoten en met chrisma-olie gezalfd?  Finn Gillis wier ouders bewijzen dat men niet altijd maanden en maanden hoeft te wachten eer een kindje wordt gedoopt.  Kleine Finn kwam immers pas op 3 oktober ter wereld.  Zijn papa en mama zijn Nick en Lynn Luwaert die aan de Botermelkstraat nr. 104 wonen.  Zij kozen oma Ann Claessens en oom (tweelingsbroer van de papa) Sam Gillis als dooppeter.  Omdat de grootoom van Finn, Luc Claessens, dragende kracht van het nog jonge ensemble ‘Incensum’ is, werd de viering uitzonderlijk door dit mannenensemble opgeluisterd.  Wat uiteraard ook door de andere families in dank werd afgenomen.  Bovendien bracht het ensemble een Russisch lied en dat terwijl de ouders van de tweede dopeling net van Russische afkomst zijn: Oleg Soloviev en Ekatarina Istinova die beiden in onze stad in de verzorgingssector aan het werk zijn en aan de Overhammekouter nr. 9 wonen.  Niet enkel met hun dopeling Thomas Soloviev maar ook met hun eerste zoontje Alexander die ondertussen zeven is.  Met een brede glimlach op zijn gelaat en met blauwe ogen als parels volgde Thomas het hele gebeuren in onze kerk.  Zonder twijfel heeft dit baasje ondertussen reeds een bijzonder plek in het hart van Karina en Marek Czernek, beiden van Poolse origine, die maar al te graag zijn doopouders wilden worden.  Dat onze kerk ter plaatse, onze parochie zich steeds meer en meer internationaliseert werd op deze missiezondag eens te meer duidelijk want de mama van onze derde en enige vrouwelijke dopeling in het gezelschap komt dan weer uit Irak en heet Indrina Boutros.  Samen met haar echtgenoot Eddy Van den Bremd mag zij zich verheugen in hun dochtertje Sabrija Van Den Bremd en dat sinds 8 juni van dit jaar.  Silma Gorgis en Danny Van Den Bremd beloofden onze kerkgemeenschap om mee in te staan voor de christelijke opvoeding van hun doopkindje wiens wiegje aan het Rederijkersplein nr. 12 bus 5 staat.  We danken hen daarvoor van harte. Pär Van der Kelen was dan weer de oudste onder de dopelingen.  Hij had twee dagen eerder reeds zijn tweede verjaardag mogen vieren en heeft zo’n blonde krullen dat men haast zou geloven dat hij werkelijk uit het hoge Noorden komt.  We hopen en bidden dat Pär een leven lang een bron van vreugde en dankbaarheid mag zijn voor zijn ouders Bart en Nancy Baeyens uit de Hof ten Bergestraat nr. 201 en dat Lisette François en Andy Moreels als doopouders ook trachten te volbrengen wat ze ons beloofden: Jezus’ evangelie voor te leven en aan te reiken aan dit baasje dat echt niet dol was op het doopwater en met zijn tranen nog voor een grotere doopvontinhoud zorgde, maar het hart van pastoor Peter stal toen hij bij het verlaten van de doopkapel zich spontaan omdraaide en ‘danku’ tegen zijn doopheer zei.  Gewoonweg schitterend toch?!  Mochten wij even kinderlijk blij en dankbaar zijn om de gave van het doopsel en de liefde die God ons in Jezus aanbiedt!  Vijfde en laatste dopeling was Henri Vuylsteke die op 3 september precies één jaar oud werd en samen met zijn ouders Steven en Veerle Verhaeghe en grotere zus Axelle aan de Klaverstraat nr. 30 woont.  Hij was ook de enige dopeling die niet in de stad van de Ajuinen maar in de stad van de Stropkes werd geboren.  Mede onder begeleiding van zijn dooppeter Geert Vuylsteke en doopmeter Maria Stevens mag Henri nu de wereld gaan ontdekken en hopelijk mag hij al snel ervaren dat hij in Jezus van Nazareth daarbij een betrouwbare gids in zijn buurt heeft.  Het stemde ons blij dat uitgerekend de mama van deze dopeling, gynaecologe van beroep, tijdens de doopviering in de zogenaamde eerste lezing voorlas ‘dat een klein kind het mooiste is wat het leven ons kan laten zien’.  We dragen deze vijf dopelingen mee in ons hart en ons gebed en hopen dat hun ouders en doopouders ook doen wat ze ons in de viering op Missiezondag hebben beloofd: hun kind en doopkind laten voelen dat het door God wordt bemind en in Jezus Christus tot volgehouden liefde voor God en medemensen wordt uitgedaagd.

 

Het was vorige zondag een heerlijke weertje, te mooi om zomaar binnen te blijven…  En dus trokken we tussen de Eendrachtsupporters in naar onze heilig Hartkerk om er Thibo Jacobs met het frisse water van Gods liefde te begieten en in onze geloofsgemeenschap op te nemen.  Hij was inderdaad de enige dopeling die ons op deze laatste zondag van september werd aangeboden.  We hopen dat Thibo, die gisteren voor het eerst mocht ervaren wat jarig-zijn betekent, fijn garen weet te spinnen aan de Garenstraat nr. 11 waar hij samen met zijn papa Jan en mama Caroline Jacobs (en die hebben beiden inderdaad dezelfde familienaam!) woont.  Daarnaast kreeg onze roodharige dopeling - die het hele liturgische gebeuren met belangstelling volgde - ook nog een doopmeter en dooppeter mee in de personen van Rita Pollet en Davy De Brandt.  Zij beloofden ons als doopouders om Jan en Caroline bij te staan bij de initiatie van hun zoontje in ons christelijke geloof.  We danken de ouders alvast voor het in onze kerkgemeenschap gestelde vertrouwen en wensen de doopouders alvast heel veel vreugde en voldoening toe bij de uitvoering van hun belofte.  Laten we kleine Thibo en zijn verwanten alvast meedragen in ons gebed opdat hij veilig en geborgen moge opgroeien tot een man naar Gods hart.

 

Terwijl je op televisie naar de Grote Prijs van België Formule I kon kijken en ons nationaal hockeyteam zich opmaakte om op het Europese kampioenschap tegen Nederland de finale te spelen, werden vier ouderparen op zondag 27 augustus tegen drie uur in onze Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw ter Rozenkerk verwacht om er hun kindje(s) te laten dopen.  En dat onder een heerlijke zon die iedereen wou doen vergeten dat ondertussen de schoolvakantie stilaan maar zeker haar staart introk en de zomer zijn beste troeven had verspeeld.  Wie er dan die zonnige zondagnamiddag werd gedoopt?  Yana Cooreman, dochtertje van Danny en Sandy Pappaert uit de Botermelkstraat nr. 64.  Op 12 september wordt Yana één jaar oud, maar dat zullen haar dooppeter William Cooreman en Kathleen D’Haese natuurlijk wel al weten.  Gelukkig dook dooppeter William nog net tijdig in onze kerk op om zijn belofte uit te spreken...  Er zat ook een zusje en een broertje onder onze dopelingen, namelijk Femke en Renco Hanssens, kindjes van Gunther en Cindy Lievens die aan de Boomgaardstraat nr. 28 hun thuis hebben.  Femke werd op 24 november 2015 geboren en Renco kwam in het gezin zijn opwachting maken op Driekoningenavond, 5 januari, van dit jaar. Christof Walgraef en Anja De Meyst beloofden onze kerkgemeenschap om Femke gelovig op weg te zetten, terwijl Jonathan de Trogh en Yana De Reuse het doopouderschap van Renco op hun liefdevolle schouders namen.  Ook Macy Sterck mag zich voortaan ‘christen’ noemen en werd opgenomen in onze geloofsgemeenchap.  Zij is het dochtertje van Michael en Kimberly Vernaillen die voor haar een liefdevolle thuis hebben bereid aan de Tiende Vrijstraat nr. 21, een veilige buurt ook voor spelende kinderen.  Hopelijk beleven Marijke Merckx en Patricia De Strooper een leven lang vreugde aan het feit dat ze dit meisje de weg willen tonen naar Jezus van Nazareth en Zijn evangelie.  We danken hen alvast omdat zij zich in het bijzonder willen toeleggen op de christelijke opvoeding van dit meisje dat volgende week zaterdag, op 9 september, zijn eerste levensjaar mag vervolledigen.  Tenslotte mochten we ons ook verheugen in het verlangen van Frederik Vermandel en Inge Bauwens die hun kindje Louise Vermandel eveneens wilden laten dopen en opnemen in onze christelijke gemeenschap.  Dat gebeurde onder het liefdevolle oog van Kaylin Willocx en Sandra Bauwens die over enkele jaren de nieuwjaarsbrief van hun doopkindje zullen mogen aanhoren.  We bidden voor deze vijf dopelingen, hun doopouders, ouders en verwanten en hopen hen regelmatig te mogen ontmoeten op één van de activiteiten van onze geloofsgemeenschap of in één van onze vieringen.  Van harte proficiat met jullie beslissing om deze kindjes te laten dopen en dank om het vertrouwen dat jullie in ons als kerkgemeenschap stellen.

 

Zondagnamiddag 6 augustus, feest van Jezus’ gedaanteverandering, mochten we Camille De Wolf, eerste kindje van Pieter en Charlotte Vermoesen die aan de Kouterbaan nr. 33 te Herdersem wonen in onze geloofskring verwelkomen.  Ze kwam op 18 november van vorig jaar in de stad van ‘de stropkes’ ter wereld en is dus ondertussen acht en een halve maand oud en een flink uit de kluiten gewassen meid die nieuwsgierig in de wereld staat.  Het was dus soms niet zo gemakkelijk om dit meisje, gehuld in een prachtig rood-wit kleedje dat aan ‘Flanders Fields and the poppies’ deed denken, bij de les te houden, maar geboeid door het water in de doopvont was ze dan weer wel.  Naast haar ouders, beloofden ook haar tante Isaline Vermoesen en Filip Van Himbeeck om mee in te staan voor de gelovige opvoeding van dit kind.  We danken hen daarvoor en hopen dat hun engagement meteen ook het beste aan Godsgeloof en naastenliefde in henzelf naar boven haalt.  Net als de drie apostelen die met Jezus mee mochten op bergtocht om Hem boven op de top een flink stuk beter te leren kennen, mogen Pieter, Charlotte en Camille de komende jaren in Jezus’ gezelschap gaan lopen, om naar Zijn woorden te luisteren en hun eigen leven door Zijn hemelse liefde ergens een andere gedaante mee te geven.  Van harte proficiat aan de ouders, doopouders en grootouders in wier hart Camille ondertussen reeds een centrale plaats heeft!

 

Op zondag 9 juli, een vrij behoorlijk warme zondag trouwens waarmee de zomervakantie echt goed van wal stak, mochten twee kindjes het verfrissende doopwater van onze Sint-Jan Evangelistkerk over hun hoofdje voelen lopen.  De ene dopeling was van het mannelijke geslacht, de andere van het vrouwelijke, de ene werd op 1 maart 2011 te Aalst geboren, de andere op 24 februari van dit jaar, de vrijdag voor Aalst carnaval.  We hebben het over Lyana De Neef, het dochtertje van Sylvia en Michaël Corthals uit de Langestraat nr. 178 bus 3 die na deze zomervakantie dus naar het eerste leerjaar mag en in een heerlijk mooi wit kleedje met bijbehorende witte sandalen naar onze kerk en doopvont kwam.  Heel rustig en sereen boog ze haar weelderige, blonde, krullige haardos boven de doopvont om met doopwater te worden begoten onder het toeziende oog van Nadia Verbestel en Mark Martens die enkele ogenblikken voordien hadden beloofd om als doopouders dit meisje bij te staan bij haar zoektocht naar een gelovig en christelijk leven.  Terwijl Lyana zich later van deze doopviering misschien nog één en ander zal herinneren, zal dit voor onze tweede dopeling en buur van onze kerk, helemaal anders liggen.  Florentijn Rediers werd amper een dikke vijf maanden terug geboren.  Toch liet hij pastoor Peter even goed als Lyana met water en chrisma-olie begaan.  Florentijn zal opgroeien aan de Immerzeeldreef nr. 193 waar zijn mama en papa, Elge Verkest en Jens Rediers, in een nieuw gebouwd huis wonen.  We hopen dat ze er samen gelukkige en door God gezegende dagen mogen kennen en dat de doopouders Lieze Verkest en Nico Wuyts er ook heel graag langs komen om kleine Florentijn over Jezus’ grote daden te vertellen, hem tot God te leren bidden en van mensen te leren houden naar Jezus’ voorbeeld.

 

Tijdens het voorbije pinksterfeest mochten we in onze geloofsgemeenschap zes dopelingen welkom heten, twee meisjes en vier jongetjes.  Het oudste werd op de laatste junidag van vorig jaar geboren terwijl de jongste telg op 19 februari van dit jaar het levenslicht zag.  Omdat zijn familienaam met een ‘a’ begint kwam Vinny Asselman als eerste aan de beurt.  En wees gerust dat zal niet de laatste keer zijn dat hij ergens de rij opent…  Vinny is het zoontje van Dean en Ellen Lanckmans die aan Esdoorn nr. 4 te Denderleeuw wonen maar omdat het doopsel op Pinksterzondag niet ter plaatse kon doorgaan en de ouders uiteindelijk meer binding met onze stad dan met het treindorp Denderleeuw hebben, werd de drie en een halve maand oude Vinny in de kerk van Mijlbeek gedoopt.  Daphne Asselman en Steven Lanckmans beloofden ons om als doopouders zich hard in te zetten voor de gelovige opvoeding van dit kind.  Nadat Vinny de watertest probleemloos had doorstaan werd Liam Bosschaert, kindje van Yves en Nathalie De Groote uit de Potaardestraat nr. 6, boven de doopvont gehouden.  Hij kwam reeds enkele weken eerder dan Vinny ter wereld en zal voortaan op 26 januari zijn geboorte gedenken.  Nancy Abbeloos en Tom Bontinck namen met heel enthousiasme en plezier de verantwoordelijkheid als doopmeter en dooppeter op hun schouders.  De eerste van de twee vrouwelijke dopelingen was Febe Deckmijn geboren uit Dean en Tessa Arijs die aan de Sinte-Gudulastraat nr. 54 bus 1 wonen.  Febe kwam in onze stad op 12 augustus vorig jaar ter wereld en zal over enkele jaren Wendy Deckmijn en Frank Goosens met ‘doopmeter’ en ‘dooppeter’ mogen aanspreken.  Lucas Pauwels was dan weer de enige dopeling die niet in Aalst maar in Jette ter wereld kwam.  Hij werd samen met zijn tweelingzusje Liza op 16 november 2016 geboren, maar dat was enkele maanden eerder dan voorzien en blijkbaar was kleine Liza daar nog niet sterk genoeg voor.  Ze ging op 10 december van haar papa Ben en mama Céline De Neef heen.  We droegen haar op 15 december met pijn in het hart ten grave in dezelfde kerk, de kerk waar haar ouders bijna dag op dag twee jaar eeder elkaar eeuwige trouw beloofden.  Dit gegeven zorgde uiteraard voor een dubbel gevoel bij de ouders en verwanten van Lucas, maar toch deden we er goed aan om op dit moment uitdrukkelijk en samen ook voor kleine Liza te bidden.  Mocht Lucas gezond en wel opgroeien aan het Gijzegem-Dorp nr. 10 waar Naomi De Neef en Bram Pauwels hem geregeld zullen komen opzoeken tot hij over enkele jaren eigenhandig zijn Nieuwjaarsbrief voor hen zal kunnen voorlezen.  Onder het toeziend oog van haar grote broer Seppe ontving ook Marte Van Neck, dochtertje van Bram en Tina Staes uit de Kroonstraat nr. 50 het doopsacrament.  Voor de Nestor in dit zeskoppig gezelschap zal het einde van een schooljaar altijd een extra feestelijke glans krijgen want Marte zag op de laatste dag van de junimaand van vorig jaar het levenslicht en mag dus heel binnenkort haar eerste verjaardag vieren.  ‘Einde schooljaar’ zal voor haar dus ook steeds ‘verjaren’ betekenen.  Mochten haar doopouders Carmen Staes en Guy Van Neck haar in woord en daad verwijzen naar de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth.  En onder het evangelische motto dat de laatsten de eersten zullen zijn, mochten we ook Thibo Vermeulen in onze geloofsgemeenschap opnemen.  Sinds 4 augustus is hij de belichaming van de liefde tussen Glenn en Dorien Reygaert die voor dit kereltje een warme thuis voorzien aan de Driesleutelsstraat nr. 27 a bus 33.  Een plek waar zijn kersverse doopouders, Inge en Kristof Vermeulen, zonder twijfel nog vaak heel graag zullen langskomen om hun oogappel te zien opgroeien en hem hun liefde en geborgenheid aan te bieden, te leren liefhebben en delen, bidden en geloven in Jezus’ Geest.  Onze zes dopelingen werden rijkelijk met water begoten maar ook intens gezalfd met chrismaolie.  Moge het vuur van Gods Pinkstergeest hen weerbaar in het Godsgeloof en de naastenliefde maken.  Moge Jezus’ liefde voor God en medemensen hen ook steeds op de lippen liggen.  We wensen de ouders en doopouders van deze dopelingen alvast een vurige liefde en heel veel teder geduld toe bij de opvoeding van hun kinderen en doopkinderen.  Laten we voor onze kersverse dopelingen bidden.

 

Wie zondagnamiddag rond de klok van 15.00 uur onze Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw ter Rozenkerk betrad, zou spontaan hebben gedacht dat het om een Eerste Communieviering ging, maar niets was minder waar: 18 jongens en meisjes, hoofdzakelijk zes- à zeven jaar, zaten in een ruime kring vooraan in onze kerk vol spanning op het ogenblik van hun doopsel te wachten.  Twee jongere broers en een zusje van twee maanden oud maakten de kring compleet zodat we uiteindelijk aan maar liefst 21 dopelingen kwamen.  Reden van dit ongeziene aantal kandidaat-dopelingen was natuurlijk het feit dat deze zes- à zevenjarigen heel binnenkort in één van onze Aalsterse kerken ook voor het eerst ten volle aan de eucharistieviering willen deelnemen.  Wie waren onze dopelingen van vorige zondag 7 mei?  De schattige zusjes Sienna en Suzanna Barbiaux die aan de Sint-Vincentiusstraat wonen, Typhaine Gutangiza en haar jongere broertje Kriss uit de Brakelstraat, Nathan Efekele Kimputu en zijn tweeëntwintig maanden jongere zusje Tatiana uit de Jan De Windtstraat, Jayla en Warrel Glibert en hun jongere zusje Leah dat op 2 maart van dit jaar werd geboren en hun thuis hebben aan de Drie Sleutelsstraat, Rosa Isabel Macaia Eduardo die op 13 april 2010 in de Portugese hoofdstad Lisboa ter wereld kwam maar ondertussen aan de Losweg woont, Zalan Hamza uit de Binnenstraat die in Hongarije ter wereld kwam en wier mama Rita na amper een twee-, drietal jaren verblijf in België reeds op voorbeeldige wijze Nederlands spreekt; Simbi Kezia Nyilinkwaya uit de Boomgaardstraat die als negenjarige de oudste onder onze dopelingen was, Elien Sunaert uit de Doolhofstraat, de pientere en mondige broertjes Raphaël en Ramirez Van Boxstael uit de Gefusilleerdenstraat, Lotte Van de Voorde die in Herdersem aan de Oude Pastorijwegel woont, Fien Van den Bossche uit de Goudbloemstraat, de rustige broertjes Jason en Joe-Bryan Zikeng uit de Rozendreef, Dilano Baetens uit de Jan Jeliestraat en Kiano Van Boven die in ‘De Horizon’ op school zit en op 28 mei voor het eerst te communie zal gaan.  Pastoor Peter vertelde hen aan de hand van de zogenaamde ‘Kijkbijbel’ met schitterende tekeningen van Kees de Cort het verhaal van de rijke man die tijdens zijn lange reis met de koets de figuur en de boodschap van Jezus leert kennen en zich uiteindelijk door de diaken Filippus laat dopen wanneer ze aan een grote waterpartij voorbij komen.  Voor het altaar stonden twee schaapjes die uiteraard verwezen naar het evangelie van ‘de goede herder’.  Het was vorige zondag trouwens ‘Roepingenzondag’.  Toen het overbekende liedje ‘Jezus is de goede herder’ gezongen door Elly en Rikkert in de kerk weerklonk, was het waarlijk alsof die gingen leven.  Een geïnteresseerde medegelovige die speciaal naar de kerk was gekomen om deze mega doop mee te maken, merkte op dat de kinderen de viering heel aandachtig hadden beleefd.  Fijn toch?!  Door hun doopsel en opname in onze kerkgemeenschap mogen deze kindjes zich nu een geliefd schaapje uit Jezus’ bonte kudde weten?  We hopen en bidden dat ze in hun verdere groei naar een volwassen geloofsleven steeds aandachtig gehoor zullen geven aan de roepstem van de Heer die voor hen uitgaat en hen naar groene weiden van geluk en eeuwig leven wilt brengen.  Van harte proficiat aan onze dopelingen, hun ouders en doopouders, hun eventuele grootouders en alle andere mensen die met belangstelling en nieuwsgierigheid, liefde en geduld deze ‘lammetjes van geloof’ verder willen zien uitgroeien tot blije en gelukkige mensen, God ter eer.

 

Het echt gure, voorspelde winterweer bleef – God zij dank – achterwege toen we ons vorige zondagnamiddag naar de Sint-Jan Evangelistkerk aan de Immerzeeldreef begaven om met dankbare vreugde twee meisjes in onze geloofsgemeenschap ‘welkom’ te heten.  Doopzondag 15 januari viel immers in de smaak van twee koppeltjes die eigenlijk graag zagen gebeuren dat hun kindje in de kerk werd gedoopt waarin ze elkaar ook trouwe liefde als man en vrouw beloofden.  Een omvangrijke groep familieleden en bekenden zakte naar onze kerk af om te zien hoe Lieze Beeckman, het dochtertje en eerste kindje van Thomas en Felke Bavay, boven de doopvont werd gehouden en gezalfd met chrismaolie.  De meid die op de slotdag van de oktobermaand in onze carnavalstad ter wereld kwam liet het allemaal rustig aan haar voorbijgaan.  Zal ze altijd zo zijn aan de Nederveldstraat nr. 24?  De toekomst zal ons antwoord geven.  Tante Imke Bavay en nonkel Ward namen graag de verantwoordelijkheid als doopouder op zich.  Als tweede in het doopregister werd Paulien De Geijselaer genoteerd. P aulientje kwam het gezin van Pieter-Jan en Veerle Van Steen aan de Affligemdreef nr. 138 verrijken op 9 september laatstleden en is dus ondertussen ruim vier maanden oud.  Misschien zal zij het wat gemakkelijker hebben in haar leven dan Lieze want zij kan stiekem kijken hoe haar broertje Ruben allerlei wijsheden en technieken aanleert.  Maar natuurlijk zal ze ook terechtkunnen bij haar tante Annelies De Geijselaer en grootvader Paul Van Steen die ons ook beloofden om voor Paulien een klankbord, een tochtgenoot en voorbeeld te zijn bij haar ingroei in ons christelijke geloofsleven.  We wensen de ouders van Lieze en Paulien die ook vrienden zijn van elkaar en zich willen inzetten voor het sociale leven op Immerzeel van ganser harte een mooie en liefdevolle toekomst toe onder Gods mildste zegen.

 

Dag op dag één maand nadat ze in onze stad ter wereld kwam, ontving Elise Boone het doopselsacrament in onze Onze-Lieve-vrouw Bijstandkerk.  Gelukkig was de zware storm die over Vlaanderen trok op het hoogfeest van Christus Koning omstreeks drie uur al gevoelig gaan liggen toen de ouders, Mathieu Boone en Karolien Gees, de doopouders Famienne Hendrickx en Chris Boone en de andere verwanten uit Gullegem bij Kortrijk en Denderhoutem in onze kerk waren aangekomen om dit bijzondere moment in het geloofsleven van dit kind en hun familie mee te beleven.  Toch altijd vertederend zo’n doopgebeuren, zeker wanneer een 88-jarige overgrootvader dit alles nog mag meebeleven en de dopeling, haar mama, grootmoeder én overgrootmoeder Agnes (trouwens verwant met pastoor Peter) samen een viergeslacht vormen.  We hopen alvast dat Elise een mooie en gelukkige toekomst tegemoet mag gaan.  Met een papa die politieman en een mama die boekhouder is zal het heel waarschijnlijk niet simpel worden en altijd ‘juist’ moeten zijn …  Moge Elise zich een leven lang de koning te rijk weten met Jezus’ boodschap van Godsvertrouwen en naastenliefde in haar hart.  Laten we dit jonge gezin dat aan Het Walleken nr. 20 woont alvast meegdragen in ons gebed.  Proficiat Elise en laat je als het prinsesje van de familie maar lekker verwennen: je bent ten slotte maar één keer baby!

 

Vorige zondag, missiezondag, een ogenblik in het kerkelijke jaar waarop we onze verbondenheid met christenen in andere landen en culturen intenser voor ogen krijgen dan anders, mochten we vier dopelingen, één jongen en drie meisjes, welkom heten in onze geloofsgemeenschap.  Als eerste werd Tyler Coppens, zoontje van Dempsy en Kimberly Jeanne uit de Kroonstraat nr. 52 boven onze mobiele doopvont gehouden.  Hij zal zijn verjaardag steeds in het midden van de schoolvakantie en hopelijk ook vaak bij goed weer kunnen vieren want hij kwam op 10 augustus 2016 ter wereld.  En net als bij het Kindje Jezus toen het bezoek van de Wijzen uit het oosten kreeg, stonden er ook bij Tyler drie bijzondere mensen aan de doopvont: namelijk zijn doopouders Kristl Jeanne, Kristof De Vulder en Eddy Coppens.  Ook Féline De Pauw behoort sinds vorige zondag tot onze christelijke gemeen-schap. Zij werd geboren op het geborotefeest van Johannes de Doper, dat betekent 24 juni, van dit jaar.  Het dochtertje van Deborah De Pauw die aan Moorselbaan 303 bus 4 woont zal door Sandra Tronçon en Alain Van Den Steen verder begeleid worden op de christelijke geloofsweg.  Na twee zonen Rune en Leander, werden Jessica Pevernagie en Bert Goossens op de vijfde aprildag van dit jaar mama en papa van een dochter die de voornaam Jade meekreeg.  Omdat de beide zoontjes door pastoor Peter werden gedoopt, kwamen de ouders en verwanten van Jade graag vanuit de Breeweg 53 te Appelterre naar onze Sint-Paulus en Onze-Lieve-vrouw ter Rozenkerk in Aalst terwijl Nadine Goossens en Erik Pevernagie ons beloofden om mee in te staan voor de verdere christelijke initiatie van dit meisje dat net als de drie andere dopelingen in Aalst werd geboren.  We hopen dat zij in het bijzonder missionarissen van Gods liefde mogen zijn in het bestaan van Jade Goossens.  Als vierde en laatste in de rij kwam Liss Van den Abeele aan de beurt.  Zij kwam op Witte Donderdag van dit jaar ter wereld en is het tweede kindje van Bjorn en Kim Buys die zich reeds kunnen verheugen in een zoontje Lenn dat heel geboeid en geamuseerd het doopgebeuren volgde.  Amper vijf jaar oud wist hij al te vertellen hoe je een kruisje maakt.  We wensen Liss een liefdevolle thuis toe aan de Jozef Borremanstraat nr. 38 waar ze zonder twijfel vaak haar doopouders Emmy Beerens en Eddy Buys op bezoek zal krijgen.  We bidden voor deze vier dopelingen maar evenzeer voor hun doopouders en ouders op wie nu de taak rust om deze kinderen elke dag opnieuw onder te dompelen in een christelijke levenshouding.  Mochten onze dopelingen in de zorg van wie hen omgeeft en begeleid een glimp van Gods aanwezigheid aanvoelen en opmerken.  Laten we alvast liefdevol bidden voor deze jongste blaadjes aan onze christelijke levensboom.