O.-L.-Vrouw Bijstand - Sint-Jan Evangelist

Catechesemomenten telkens van 16.30 u. tot 18 u.
23 maart – catechesezaal (kruisoplegging)
27 april – familiezaal (catechesedag)
11 mei - catechesezaal

Vormselviering in de St.-Pauluskerk op zaterdag 18 mei om 16 u.

 

Sint-Paulus en O.-L.-Vrouw ter Rozen - Heilig Hart

Op de zaterdagen beginnen we om 16 uur.  Het is leuk als iedereen tussen 15.45 u. en 16 u. arriveert.  Er zal altijd iemand van ons zijn vanaf 15.45 u. om jullie te ontvangen, dat is ook een goed moment voor de ouders om even binnen te stappen met een vraag of voor een babbeltje.  Rond 17.45 u. houden we een plaspauze zodat we om 18 u. kunnen aansluiten bij de eucharistieviering.  Voor ouders die er eens niet kunnen bij zijn in de eucharistie: meestal duurt die tot ongeveer 18.50 u. en kan je dan je zoon of dochter komen oppikken.

We komen samen op:

  • Zaterdag 9 maart: Bavodag!  Hou hier de volledige dag vrij voor de Bavodag in Gent waar we samenkomen met alle vormelingen van ons bisdom
  • Zaterdag 23 maart: gezinsviering met kruisoplegging
  • Zondag 31 maart van 11.30 u. tot 13.30 u. is er de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd waar we met de vormelingen helpen opdienen en afruimen (en helpen opeten ook, wees gerust!)
  • Op 20 en 21 april is er het Paasfeest dit is zowat het belangrijkste feest voor christenen.  De uurregeling voor de vieringen zal anders zijn dan in de gewone weekends, we houden jullie nog op de hoogte
  • Zaterdag 27 april
  • Zaterdag 11 mei
  • Vormselviering in de St.-Pauluskerk op zaterdag 18 mei om 16 u.

 

O.-L.-Vrouw Hemelvaart Herdersem

Bavodag

Bavodag voor vormelingen en catechisten is een event van IJD Jongerenpastoraal in Gent i.s.m. het bisdom Gent en een team van 175 vrijwilligers.
Jaarlijks trekken een paar duizenden vormelingen en catechisten op uitnodiging van de bisschop naar Gent voor de Bavodag. De stad wordt dan overspoeld door een kleurrijke massa jonge mensen.

De Bavodag oftewel de BAngelijke VOrmelingendag is intussen al meer dan tien jaar een vaste waarde in het bisdom Gent en biedt deelnemers een gevarieerd programma.

Bisschop Luc Van Looy is deelnemer én gastheer van de Bavodag. Hij heet de vormelingen en catechisten van harte welkom en steekt hen doorheen de dag en tijdens de gezamenlijke afsluiter een hart onder de riem.
Er is een catechesemoment met verwerkingsmateriaal. Daarmee kunnen catechisten tijdens de Bavodag in de eigen vormelingengroep aan de slag.
Heel wat bruikbare liederen voor vieringen met jongeren - de vormselviering bij uitstek - worden aangeleerd tijdens een sfeervolle zangstonde.
Een enthousiaste groep begeleiders in plaatselijke IJD-werkingen en/of de JOKRI Ontmoetingsdagen (OD) zet de schouders onder een resem spelletjes voor vormelingen. 
Eén of meerdere getuigen delen tijdens de Bavodag openhartig hun geloofsverhaal. Zo kunnen vormelingen op een toegankelijke manier kennis maken met christelijke spiritualiteit. 
Vormelingen en catechisten worden uitgenodigd om even samen stil te vallen. De voorganger, enkele muzikanten en een koortje helpen je op weg tijdens een kort maar ingetogen gebedsmoment.
Afsluiten doen we samen met hele groep tijdens een feestelijke apotheose in de stad.

Ook de vormelingen en catechisten van Herdersem nemen deel aan de Bavodag samen met de vormelingen van Aalst Rechteroever en dit op zaterdag 9 maart te Gent.

 

Oudervergadering

De ouders van de vormelingen zijn hartelijk welkom op dinsdag 12 maart in het Parochiaal Centrum om 20.00 uur. Op deze 3de ouderavond krijgen de ouders alle info in verband met de tweedaagse en het Vormsel.  Er zal besproken worden wat de activiteiten zijn tijdens de tweedaagse en ook het verloop van de oefenmomenten en het Vormsel zal bekeken worden.  
We rekenen op de aanwezigheid van de ouders op deze laatste ouderavond. Voor de vormelingen is het ook belangrijk dat zij zich gesteund voelen in deze belangrijke periode.
Gelieve een catechist te verwittigen als je er echter niet bij kan zijn.

Thuiscatechese
Op zondag 17 maart is er terug catechese bij de catechiste thuis. Thema is: ‘Bankje in de zon.’ De catechese start om 10.00 uur en eindigt om 11.30 uur. Gelieve te verwittigen als je niet kan komen.

Kruisoplegging
Tijdens de vastenviering van zondag 24 maart ontvangen de vormelingen het vormselkruisje van hun ouders. Dit is een belangrijke gebeurtenis in de voorbereiding naar het Vormsel toe.
Wij willen als een goede Christen proberen het lijden uit de wereld te helpen om plaats te maken voor goedheid en rechtvaardigheid. Dit is ook de taak van onze vormelingen.
We nodigen dan ook speciaal de ouders, peters en meters van onze vormelingen uit op de kruisoplegging.

 

Vormselviering in de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk op zondag 19 mei om 11 u.