O.-L.-Vrouw Bijstand - Sint-Jan Evangelist

Catechesemomenten telkens van 16.30 u. tot 18 u.
26 januari – catechesezaal
9 februari – weekkapel
23 februari – catechesezaal
23 maart – catechesezaal (kruisoplegging)
27 april – familiezaal (catechesedag)
11 mei - catechesezaal

Vormselviering in de St.-Pauluskerk op zaterdag 18 mei om 16 u.

 

Sint-Paulus en O.-L.-Vrouw ter Rozen - Heilig Hart

Op de zaterdagen beginnen we om 16 uur.  Het is leuk als iedereen tussen 15.45 u. en 16 u. arriveert.  Er zal altijd iemand van ons zijn vanaf 15.45 u. om jullie te ontvangen, dat is ook een goed moment voor de ouders om even binnen te stappen met een vraag of voor een babbeltje.  Rond 17.45 u. houden we een plaspauze zodat we om 18 u. kunnen aansluiten bij de eucharistieviering.  Voor ouders die er eens niet kunnen bij zijn in de eucharistie: meestal duurt die tot ongeveer 18.50 u. en kan je dan je zoon of dochter komen oppikken.

We komen samen op:

  • Zaterdag 2 februari
  • Zaterdag 23 februari
  • Aswoensdag 6 maart: na drie dagen feesten vooraleer de vasten begint sluiten we ook aan bij de aswoensdagviering, het begin van de vastenperiode
  • Zaterdag 9 maart: Bavodag!  Hou hier de volledige dag vrij voor de Bavodag in Gent waar we samenkomen met alle vormelingen van ons bisdom
  • Zaterdag 23 maart: gezinsviering met kruisoplegging
  • Zondag 31 maart van 11.30 u. tot 13.30 u. is er de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd waar we met de vormelingen helpen opdienen en afruimen (en helpen opeten ook, wees gerust!)
  • Op 20 en 21 april is er het Paasfeest dit is zowat het belangrijkste feest voor christenen.  De uurregeling voor de vieringen zal anders zijn dan in de gewone weekends, we houden jullie nog op de hoogte
  • Zaterdag 27 april
  • Zaterdag 11 mei
  • Vormselviering in de St.-Pauluskerk op zaterdag 18 mei om 16 u.

 

O.-L.-Vrouw Hemelvaart Herdersem

Thuiscatechese

De vormelingen worden verwacht op zondag 27 januari om 10.00 uur bij hun catechiste thuis. Breng schrijfgerief en je mapje mee naar de catechese. Het thema is: ‘ De weg van Jezus’. De catechese duurt tot 11.30 uur. Bij afwezigheid, je catechiste verwittigen.

Vormselviering in de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk op zondag 19 mei om 11 u.