O.-L.-Vrouw Hemelvaart Herdersem

Sint-Antoniusvieringen

Op zondag 20 januari 2019 is er om 9.15 uur eucharistieviering opgeluisterd door het Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor van Herdersem o.l.v. Jos De Brucker.

Op maandag 21 januari 2019, kermismaandag en hoogdag van de Sint-Antoniusverering, wordt dan naar aloude traditie – dit reeds onafgebroken sinds 1690- om 10 uur in de kerk van Herdersem de Moorselse mis opgedragen door E.H. Dirk Moereels, pastoor van Moorsel, met homilie door E.H. Paul Sannen, pastoor-emeritus te Mol, en in aanwezigheid van de suisse van Moorsel. Deze plechtige eucharistieviering wordt naar aloude traditie opgeluisterd door het Herdersems Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor. Tijdens de offergang wordt aan alle aanwezigen (en dit reeds voor de 22ste opeenvolgende keer) een fraai herinneringsprentje uitgereikt. Na de mis is er dan buiten aan de kerkdeur de openbare verkoping van de geschonken offergaven in natura door de gildemeesters en dit ten voordele van de werking van de Herdersemse confrerieën.

Tijdens alle missen van het weekend gebeuren de omhalingen zoals naar aloude gewoonte door de gildemeesters van de confrerie. Ook dit jaar worden het beeld en het mooie 18de eeuwse reliekschrijn van de H. Antonius uitgestald en versierd vóór het prachtige zijaltaar van de heilige, rechts vooraan in de kerk. Na elke mis is er zegen met de relikwie van Sint-Antonius Abt. Normaal wordt elk jaar hiertoe het aloude beeld uit de Sint-Antoniuskapel dat eind 2010 naar Herdersem werd teruggebracht en zich momenteel in het stedelijk museum van Aalst bevindt, in de kerk uitgestald. Dit jaar zal dit jammer genoeg niet mogelijk zijn wegens de werken aan de Grote Baan die op dit ogenblik voor heel wat ongemakken zorgen. Volgend jaar zeker beter!