Brief van pastoor peter aan onze kandidaat-vormelingen

Hey beste kandidaat-vormeling, dag dierbare ouders van een kandidaat-vormeling,

ik hoop dat het met jou, met jullie naar best vermogen gaat in deze zo rare lentedagen. Terwijl de natuur openspringt zijn we allen verplicht om zo veel mogelijk binnen te blijven en afstand te houden van elkaar… uit liefde en zorg. Dit jaar wordt nu al, al is er nog maar een kwartje van gepasseerd, héél bijzonder en onvergetelijk!

Maar dat 2020 was al onvergetelijk en bijzonder voor jou als tiener of ouder omdat op zondag 10 mei het vormsel op het programma stond. Samen en onder begeleiding van jullie catechist waren jullie al op weg gegaan en net nu we in deze veertigdagentijd de laatste rechte lijn hadden ingezet werd de wedstrijd plots stilgelegd. Onze bisschoppen kunnen niet anders, we mogen ook niet anders... Pas als de gezondheid van iedereen weer veilig is, kunnen we met jong en iets minder jong (of oud?) opnieuw samenkomen in onze kerk voor een vormselviering die je zelf onvergetelijk kan maken door effectief als christen door het leven te gaan.

Concreet nu: de vormselviering kan niet doorgaan op zondag 10 mei maar wordt verplaatst naar het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 september. Ik kijk zo snel mogelijk – samen met jullie catechisten – uit naar het beste moment voor zo veel mogelijk mensen. Indien er geen vormheer beschikbaar zal héél uitzonderlijk de pastoor van de bisschop toelating krijgen om dat vormselsacrament toe te dienen. Ondertussen hebben velen van jullie dan al de overstap naar het secundair onderwijs gemaakt. Maar precies dan zal je de kracht van Gods Geest heel goed kunnen gebruiken.

Draag ondertussen héél goed zorg voor jezelf en voor jouw huisgenoten en allen die je (van op een veilige afstand) of via onze moderne sociale media ontmoet. Weet dat onze catechisten en uiteraard ook ik jullie meedragen in onze vriendschap en gebed en durf tijdens de komende paasdagen ook eens stil staan bij het wonder van Jezus’ leven: wie mensen grenzeloos en ondanks alles liefheeft en blijft liefhebben, zal verrijzen uit de dood, zich nooit alleen hoeven te weten en voelen dat God hem of haar – weliswaar van op een afstand want Hij is onzichtbaar – als geen ander nabij is en blijft.

Laat je door anderen of door de media niet te veel op stang jagen over mogelijke leerachterstanden. Zelfs de meest geleerde koppen uit de wereldgeschiedenis hebben op school ooit ‘héél belangrijke lessen’ gemist maar hebben niettemin een heel waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid geleverd. Doe wat je kan, daar waar je leeft en met jouw mogelijkheden. De parabel van de talenten, nietwaar?

Heb je vragen waarvan je vermoedt dat ik ze kan beantwoorden, stel me die gerust. Graag tot binnenkort met meer concreet nieuws,

Pastoor Peter
Aalst, 31 maart 2020

Peter_Kiekens@telenet.be of 0476/40.66.76