Richtlijnen Goede Week 2020

Aansluitend bij de communicatie van de bisschoppen (23.03), zetten we hier nog eens de richtlijnen op een rijtje voor de vieringen van de Goede Week.

#1    UITZENDINGEN

De bisdommen hebben, aanvullend bij de vaste radio en TV-missen, een bijkomend aanbod uitgewerkt van livestreams voor de Goede Week:

Palmzondag 5 april

  • Livestream om 10 uur, Sint-Quintinuskathedraal, Hasselt, via www.kerknet.be
  • Radio om 10 uur, Abdij Keizersberg, Leuven, via Radio 1

Witte Donderdag 9 april

Goede Vrijdag 10 april

  • Livestream om 15 uur, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, via www.kerknet.be

Stille Zaterdag 11 april

  • Livestream Paaswake om 20 uur, Sint Sixtusabdij, Westvleteren, via www.kerknet.be

Pasen 12 april

  • Televisie (eurovisie) om 11 uur, Parijs, gevolgd door de pauselijke zegen 'Urbi et Orbi' in Rome, via Een.
  • Radio om 10 uur, Abdij Keizersberg, Leuven, via Radio 1

#2   PALMZONDAG

"Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw. Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden." (Mededeling BC 23 maart 2020)

Dat betekent dat (zie liturgische reden) het ook niet aangewezen is om later (na het opheffen van de maatregelen) palmtakjes uit te delen. In 2020 zijn er nu eenmaal, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, geen gezegende palmtakken.   

De viering van palmzondag wordt uitgezonden via Kerknet vanuit de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. Voorganger bisschop Patrick Hoogmartens. (www.kerknet.be)

#3   BROEDERLIJK DELEN

De tweede omhaling voorzien voor Broederlijk Delen op palmzondag, kan evenmin doorgaan. Onverminderd roepen de bisschoppen op om Broederlijk Delen te steunen en om solidair te zijn met het Zuiden. Maak je giften over op BE12 0000 0000 9292 met de mededeling +++201/1000/50493+++.

#4   CHRISMAVIERING

“De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma (voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving) kan enkel doorgaan in besloten kring, voorgegaan door de bisschop samen met enkele priesters. De  bisschop kan de chrismaviering ook uitstellen tot wanneer opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk zijn. De verdeling van de Heilige Oliën zal gebeuren na de pandemie, volgens richtlijnen die elk bisdom daarover zal geven." (Mededeling BC 23 maart 2020)

Bisschop Lode Van Hecke zal op woensdag 8 april om 18u in besloten kring in de kapel van het bisschopshuis de heilige oliën zegenen (catechumenen en ziekenolie) en het heilig chrisma (voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding) wijden.

Bij het begin van de Goede Week zal de bisschop in een brief vragen aan alle gelovigen om met hem verbonden te zijn tijdens deze beperkte plechtigheid die normaliter de viering is waar de diocesane gemeenschap zich verzamelt.

Voor de verdeling van de Heilige Oliën zal later een regeling worden afgesproken. Vragen kunnen gesteld worden op secretariaat@bisdomgent.be.      

#5  SACRAMENT VAN DE VERZOENING

“Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet doorgaan. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: ‘Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren’. Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn “paasplicht” vervullen?  Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.” ( Mededelingen van de BC, 23 maart 2020)

#6  WITTE DONDERDAG

Op donderdag 9 april, 19u wordt via Kerknet de eucharistieviering van witte donderdag uitgezonden vanuit het Seminariehuis in Gent. Voorganger is bisschop Lode Van Hecke.  (www.kerknet.be

#7  GOEDE VRIJDAG

Livestream om 15 uur, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, via www.kerknet.be met bisschop Johan Bonny

#8  PAASWAKE

Livestream Paaswake om 20 uur, Sint Sixtusabdij, Westvleteren, via www.kerknet.be

Wat met de paaskaars en  de zegening van het doopwater?

Omdat alle publieke liturgische vieringen van de Goede Week dit jaar zijn afgelast, vervalt ook de lichtritus aan het begin van de paaswake. Normaal gezien wordt daarbij het paasvuur gezegend waaraan de paaskaars wordt ontstoken. Deze zegening is dit jaar dus niet mogelijk.

De paaskaars zal ontstoken worden wanneer ze voor het eerst in de liturgie kan worden gebruikt. Het is aangewezen om op de eerste zondag waarop publieke vieringen opnieuw toegelaten zijn, een korte ritus te voorzien voor de ontvangst van de nieuwe paaskaars en het zegenen van het doopwater. 

De Interdiocesane Commissie Liturgie (ICL) ontwikkelde hiervoor een liturgische suggestie, die je hier vindt   (Kerknet, ICL)

#9  PAASDAG

Televisie (eurovisie) om 11 uur, Parijs, gevolgd door de pauselijke zegen 'Urbi et Orbi' in Rome, via Een.