Nieuwe naam voor onze parochie

Op het feest van de heilige Franciscus van Assisi, op vrijdag 4 oktober, heeft onze bisschop, Mgr. Luc Van Looy, bij decreet het voorstel van onze parochieploeg aanvaard om het nieuwe samenwerkingsverband van de parochies van Onze-Lieve-Vrouw Bijstand, Heilig Hart, Sint-Jan Evangelist, Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw ter Rozen en Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (te Herdersem) voortaan onder de bescherming van de heilige Gudula te plaatsen. Op die wijze willen we de toekomst van onze christelijke geloofsgemeenschap op Aalst-rechteroever voortaan onder de voorspraak en bescherming van deze plaatselijke heilige stellen, van de vrome vrouw die van Herdersem naar Moorsel trok en werd belaagd door de duivel die haar kaarsje steeds opnieuw wou uitblazen. In een tijd waarin de vlam van het evangelie en het christelijke geloof in zijn geheel door verschillende winden erg wordt bedreigd, lijkt dit ons een heel inspirerend gegeven. Bovendien heeft Aalst in zijn religieuze verleden verscheidene linken met Gudula. Denk maar aan de voormalige Gudulaschool en de Sinte Gudulastraat. Het feest van deze heilige naar wie ook de kathedraal in Brussel deels is genoemd wordt op 8 januari gevierd. Voortaan kunnen we dus ons patroonsfeest en onze Nieuwjaarsdrink quasi op dezelfde datum laten doorgaan…