Kandidaturen kerkraad Mijlbeek

Bekendmaking door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad.

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures waren binnen de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst. Aangezien er bij het verlopen van de tijd om zich kandidaat te stellen, op 31 januari 2020, geen drie kandidaturen beschikbaar waren, werd op 3 februari een bijkomende oproep gelanceerd die op zaterdag 22 februari 2020 verliep. 

De hierna volgende personen - alfabetisch gerangschikt - hebben zich kandidaat gesteld:

  1. Konde Samu Alfredo, Binnenstraat nr. 203, 9300 Aalst;
  2. Leyman Peter, Hof ten Bergestraat nr. 59, 9300 Aalst;
  3. Pauwels Karel, Wijngaardstraat nr. 29, 9300 Aalst;
  4. Pieters Marga, Affligemdreef nr. 144, 9300 Aalst;
  5. Putteman Dirk, Rozendreef nr. 95 te 9300 Aalst;
  6. Vinck Maria, Beekstraat nr. 100 te 9300 Aalst.

Overeenkomstig artikel 7 § 3 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, kan binnen de vijftien dagen na de dag van deze bekendmaking tegen de kandidaten bezwaar ingediend worden bij de kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst, p.a. E.H. Peter Kiekens, pastoor, Onze-Lieve-Vrouwplein 10, 9300 Aalst.

Opgemaakt op 24 februari 2020 te Aalst,

Pastoor Peter Kiekens,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst.