‘k Zag veel beren…

Ooit vroeg Rob de Nijs ons zingend om een kaars voor ons raam te zetten en in nog veel vroegere tijden plaatsten onze grootouders op het Heilig Hartfeest een heilighartbeeld voor hun raam, maar deze dagen zie je hier en daar wel… beren voor de ramen verschijnen. Het is een nieuwe sport geworden die hier de voorbije weken voet aan land kreeg en gekoppeld is aan een in Australië overbekend kinderboek dat als titel heeft ‘We gaan op berejacht’. Het werd geschreven door Michaël Rosen en handelt over een vader die met zijn kroost een wandeling maakt tot… ah neen: het vervolg verklappen we lekker niet! Maar het boek bracht daar mensen op het idee om kinderen tijdens een wandeling te doen uitkijken naar beren in de hoop dat ze ondertussen de af te leggen afstand zouden vergeten. Ook pastoor Peter ging de voorbije dagen op berejacht op onze parochie en vond er in allerlei kleuren en formaten. Sommigen waren precies jarig of kwamen net uit de tuin. Anderen vielen groot uit terwijl anderen de kabouters onder de beren kunnen worden genoemd en nauwelijks zichtbaar waren. Op andere plekken lieten ze zich dan weer vervangen door een aap of een niet nader te bepalen groen beest dat zomaar aan de gevel hing. En denk nu maar niet dat er enkel knuffelzachte beren bestaan. Neen, nee. Er zijn er ook vervaardigd in pareltjes die aan elkaar worden gelijmd. Wit of bruin, met strik of zonder, groot of klein, in pyjama of met een schort aan of een pinnemuts op hun kop… Beren zijn altijd fijn, vind je niet?
We koppelen er graag een paaswedstrijdje aan vast. Eén van de ruim dertig beren waarvan pastoor Peter een kiekje kon maken (heb je ze?) is die van pastoor Peter zelf. Als jij meent te weten om welke beer het gaat toebehoort, mail hem dan het corresponderende nummer door op Peter_Kiekens@telenet.be. Je krijgt tijd tot dinsdagavond 7 april. Alle mails die op die dag voor middernacht in zijn mailbox belanden, doen aan de wedstrijd mee. Bij de winnaar komen op Pasen de klokken want pastoor Peter bestelde bij hen… een chocolade beer! Zeker doen, want dit is nu eens geen aprilvis…